Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Apotheek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112416
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112416

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige apotheek, zie deels leesbaar opschrift AP en embleem met slangen en kelk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Apotheek

Grote Markt 50 (Turnhout)
Voormalige apotheek, zie deels leesbaar opschrift AP en embleem met slangen en kelk.