Hoeve Schuurgoed

Beschermd monument van 10-11-1982 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Westveldstraat
Locatie Westveldstraat 1 (Gent)
Alternatieve naam Hoeve Westveld

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1010.1
  • 4.01/44021/358.1
  • OO001254

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Schuurgoed

Westveldstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voorheen voormalige omwalde historische hoeve gedateerd 1662 op sluitsteen van toegangspoort. Verankerde en gewitte bakstenen poortgevel (zuidkant) met ezelsrug en brede korfboogvormige doorgang achter deels bewaarde wal met haag. Ten westen, voormalige boerenwoning van vijf traveeën en van het enkelhuistype.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve Schuurgoed, ook hoeve Westveld genaamd, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: als omwald hoevecomplex uit het derde kwart van de 17de eeuw met inrijpoort met jaartal 1662 en bakstenen, witgekalkte gebouwen (woonhuis, washuis, schuur, koetshuis) en bijgebouwen, opgetrokken uit baksteen (stalling, varkensstal).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000698, Hoevecomplex Westveld, advies KCML (1982).

Waarden

Het hoevecomplex Westveld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.