Beschermd monument

Hoeve Schuurgoed

Beschermd monument van 10-11-1982 tot heden
ID: 11244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11244

Besluiten

Hoevecomplex Westveld met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1982  ID: 1857

Beschrijving

De hoeve Schuurgoed, ook hoeve Westveld genaamd, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de hoeve als volgt werd gemotiveerd: als omwald hoevecomplex uit het derde kwart van de 17de eeuw met inrijpoort met jaartal 1662 en bakstenen, witgekalkte gebouwen (woonhuis, washuis, schuur, koetshuis) en bijgebouwen, opgetrokken uit baksteen (stalling, varkensstal).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000698, Hoevecomplex Westveld, advies KCML (1982).


Waarden

Het hoevecomplex Westveld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Schuurgoed

Westveldstraat 1 (Gent)
Voorheen voormalige omwalde historische hoeve gedateerd 1662 op sluitsteen van toegangspoort. Verankerde en gewitte bakstenen poortgevel (zuidkant) met ezelsrug en brede korfboogvormige doorgang achter deels bewaarde wal met haag. Ten westen, voormalige boerenwoning van vijf travee├źn en van het enkelhuistype.