Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bijgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112445
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112445

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Groepering van kleine, sterk aangepaste gebouwen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bijgebouwen

Heizijde 96 (Turnhout)
Groepering van kleine, sterk aangepaste gebouwen.