Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met poorttravee

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112455
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112455

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Aangepast huis, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met poorttravee

Herentalsstraat 4 (Turnhout)
Aangepast huis, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw.