Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112469
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112469

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woonstalhuis met schuur ten zuiden, opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; deels bekiezeld en met gras begroeid voorerf met treurwilg en notelaar.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Industriedijk 45-47 (Turnhout)
Woonstalhuis met schuur ten zuiden, opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw; deels bekiezeld en met gras begroeid voorerf met treurwilg en notelaar.