Beschermd monument

Hoeve Hof van Rapenburg

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 11248   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11248

Besluiten

Site Goed van Rapenburg of Rapenburghoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2967

Beschrijving

De hoeve Hof van Rapenburg te Zomergem is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve met losse bestanddelen, de toegangsdreef, het erf, het bakhuis en de toegangspoort.


Waarden

De site van het 'Goed van Rapenburg' of de 'Rapenburghoeve', meer bepaald de beboomde toegangsdreef, de walgrachten, het erf met de toegangspoort, het boerenhuis, het bakhuis, de schuur en de oude stallen die uitzien op het binnenerf, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als site met walgrachten uit de late middeleeuwen, opgericht als ontginningshoeve in de 13de eeuw, thans een nog deels omgrachte geïsoleerde grote hoeve met aanpalend omgracht klein voormalig opperhof en beboomde toegangsdreef, getuigend van de ontginningsgeschiedenis van de streek;
als voorbeeld van een grote historische pachthoeve van het type met losse bestanddelen opgesteld rondom een ruim rechthoekig binnenerf en waarvan de verschillende typische onderdelen (boerenhuis, toegangspoort, bakhuis, schuur, varkensstal, schaapsstal en lange stalvleugel) grotendeels opklimmen tot het begin van de 18de eeuw en met hun gewitte erfgevels een interessant ensemble vormen dat de vroegere hoevebouw illustreert;
als zeldzaam geworden voorbeeld van een omgrachte grote historische hoeve waarvan de erf toegang nog afgesloten is door een monumentale toegangspoort.

wetenschappelijke waarde

als site met walgrachten uit de late middeleeuwen, opgericht als ontginningshoeve in de 13de eeuw, thans een nog deels omgrachte geïsoleerde grote hoeve met aanpalend omgracht klein voormalig opperhof en beboomde toegangsdreef, getuigend van de ontginningsgeschiedenis van de streek;
als voorbeeld van een grote historische pachthoeve van het type met losse bestanddelen opgesteld rondom een ruim rechthoekig binnenerf en waarvan de verschillende typische onderdelen (boerenhuis, toegangspoort, bakhuis, schuur, varkensstal, schaapsstal en lange stalvleugel) grotendeels opklimmen tot het begin van de 18de eeuw en met hun gewitte erfgevels een interessant ensemble vormen dat de vroegere hoevebouw illustreert;
als zeldzaam geworden voorbeeld van een omgrachte grote historische hoeve waarvan de erf toegang nog afgesloten is door een monumentale toegangspoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Hof van Rapenburg

Bos 9 (Lievegem)
Het Hof van Rapenburg is een nog deels omgrachte grote pachthoeve, omringd door akkers en weilanden. De hoeve is bereikbaar via een populierendreef. De gebouwen van de hoeve met losse bestanddelen dateren voornamelijk uit het eerste kwart van de 18de eeuw.