Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van de hertogen van Brabant

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 112480   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112480

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van de hertogen van Brabant

Kasteelplein 1 (Turnhout)
Heden gerechtsgebouw voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Belangrijkste en oudste burgerlijk gebouw te Turnhout.