Beschermd monument

Dominicanenklooster

Beschermd monument van 01-07-1981 tot heden

ID
11249
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11249

Besluiten

Dominikanenklooster, abdishuis, brouwerij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1642

Beschrijving

Het Dominicanenklooster te Gent is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
“omwille van de historische waarde als voormalige Benedictinessenabdij sedert het midden van de 12de eeuw, sedert het midden van de vorige eeuw Dominikanenklooster;
omwille van de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de 17de-eeuwse kloosterarchitectuur die in verschillende bouwcampagnes tot stand is gekomen, in traditionele baksteen- en witsteenarchitectuur met gebruik van trapgevels en stenen kruiskozijnen in de vensters, met kloostergang met laatgotische puntboogvensters met maaswerk en gangen met bepleisterde barokgewelven, met in de 19de eeuw toegevoegde getrapte dakvensters en bibliotheek."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000647, Dominicanenklooster, voormalig abdishuis, voormalige brouwerij en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

Het Dominicanenklooster is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.