Beschermd monument

Dominicanenklooster: abdishuis

Beschermd monument van 01-07-1981 tot heden

ID
11256
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11256

Besluiten

Dominikanenklooster, abdishuis, brouwerij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1642

Beschrijving

Het voormalige abdishuis van het Dominicanenklooster te Gent is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “als beschilderde bak- en zandsteenbouw uit de 17de eeuw waarvan de oorspronkelijke trapgevels door puntgevels zijn vervangen, met binnenin fraaie stuccoplafonds in rococostijl."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000647, Dominicanenklooster, voormalig abdishuis, voormalige brouwerij en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

Het voormalige abdishuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.