Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bijgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112567
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112567

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk bijgebouwen, heden sterk gerestaureerde volumes.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bijgebouwen

Oude Beersebaan 38-40 (Turnhout)
Oorspronkelijk bijgebouwen, heden sterk gerestaureerde volumes.