Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Siertuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 23-12-1998 tot heden

ID: 11257   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11257

Besluiten

Brouwershuis: deel van tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1998  ID: 3371

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de tuin van de voormalige brouwerswoning langs de Dekenijstraat te Zomergem. Deze bescherming is een uitbreiding van de bescherming als dorpsgezicht van de dorpskom van Zomergem bij ministerieel besluit van 10 november 1995, waar de voormalige brouwerswoning deel van uitmaakt.Waarden

Uitbreiding dorpsgezicht (M.B. 10 november 1995) met achterin liggend deel van tuin van voormalig brouwershuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

de achterliggende tuin vormt een omgevend bestanddeel van het eclectisch herenhuis en de voormalige dorpsbrouwerij in de oude dorpskern van Zomergem en vormt daarmee historisch en visueel een entiteit waarbij het beboomd gedeelte, aangelegd in landschappelijke stijl met een aantal waardevolle bomen, ook door zijn bijzonder karakter en allure in essentie onlosmakelijk verbonden is met het herenhuis.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Eclectisch herenhuis met siertuin

Dekenijstraat 7 (Lievegem)
Het eclectische herenhuis werd in 1922 gebouwd op de plaats van de voormalige brouwerswoning van brouwerij Galens. Achter de woning strekt zich een siertuin aangelegd in landschappelijke stijl uit. In de tuin bevinden zich nog het voormalig koetshuis met paardenstallen en het mouterijgebouw.