Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dominicanenklooster met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-07-1981 tot heden

ID
11258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11258

Besluiten

Dominikanenklooster, abdishuis, brouwerij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-07-1981  ID: 1642

Beschrijving

Het Dominicanenklooster met omgeving te Gent, is beschermd als stadsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
“omwille van de historische waarde van de doorgaans 19de-eeuwse herenwoningen aan Hol- en Hoogstraat met bepleisterde lijstgevels en de 18de-eeuwse woning met dito frontgevel op de hoek met de Rasphuisstraat, alsmede de neogotische bakstenen kapel met kerkallures uit het midden van de 19de eeuw gelegen in de Holstraat."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000647, Dominicanenklooster, voormalig abdishuis, voormalige brouwerij en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

Het Dominicanenklooster, het voormalig abdishuis en de voormalige brouwerij, met hun omgeving, zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dominicanenklooster met omgeving

Holstraat, Hoogstraat, Rasphuisstraat (Gent)
Het Dominicanenklooster ligt thans ingeplant in een huizenblok omsloten door Hoogstraat, Holstraat en Rasphuisstraat.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Holstraat 2 (Gent)
Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien); op gevelsteen gedateerd 1721. Hoger opgetrokken middentravee met dakvenster, afgelijnd met voluten en bekroond met een driehoekig fronton.


Burgerhuis

Holstraat 4 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen); bepleisterde en beschilderde lijstgevel met bouwaanvraag van 1845.


Burgerhuis

Holstraat 6 (Gent)
Breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen) en een bepleisterde en beschilderde lijstgevel.


Burgerhuis

Hoogstraat 45, 45A-C, 45E (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen); ontpleisterde lijstgevel op arduinen plint naar ontwerp van J.J. Souvan van 1863.


Burgerhuizen

Holstraat 10-16 (Gent)
Enkelhuizen van twee (nummer 10) en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (pannen); bepleisterde en beschilderde lijstgevels met ordonnantie uit tweede helft 19de eeuw.


Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Rasphuisstraat 1-9 (Gent)
Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van enkelhuizen met in totaal tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, daterend uit begin 19de eeuw.


Herenhuis

Hoogstraat 39 (Gent)
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Voorheen barokhuis van twee bouwlagen met twee getrapte dakvensters en barokke deur, huidige voorgevel grotendeels daterend van 1841 en verhoogd eind 19de eeuw.


Herenhuis

Hoogstraat 47 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen) van 1864. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op geprofileerde hardstenen plint.


Herenhuis in neoclassicistische stijl

Hoogstraat 49 (Gent)
Neoclassicistische bepleisterde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), uit derde kwart 19de eeuw.


Hoekhuis

Hoogstraat 33-37 (Gent)
Ruim hoekhuis van bak- en zandsteen daterend uit de tweede helft van de 16de eeuw tot eerste helft van de 17de eeuw. Gerestaureerd in 1898, volgens de gevelsteen in de plint onder leiding van P. Eeckhout in 1966.


Hoekhuis

Hoogstraat 69 (Gent)
Twee bouwlagen hoog bepleisterd hoekhuis onder zadeldaken (pannen), vermoedelijk daterend uit derde kwart 18de eeuw. Voorgevel van vier traveeën met twee hoger opgetrokken middentraveeën, bekroond met driehoekig fronton.


Werkhuis van Liefdadigheid

Hoogstraat 51-55, 53A-C (Gent)
Volgens bouwaanvraag voorheen "Werkhuis van Liefdadigheid" eertijds ondergebracht in het voormalige "Rijke Gasthuis". Bepleisterde en beschilderde gevelwand van acht traveeën en drie bouwlagen, nummers 51-53 daterend van 1843, nummer 55 naar ontwerp van J.P. Allo van 1835.