Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112632
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112632

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met aanpalende huizen, van telkens drie traveeën en twee bouwlagen met mezzanino onder zadeldak, opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoningen

Sint Antoniusstraat 11-15 (Turnhout)
Eenheidsbebouwing met aanpalende huizen, van telkens drie traveeën en twee bouwlagen met mezzanino onder zadeldak, opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw.