Beschermd monument

Godshuis

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden
ID: 11269   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11269

Besluiten

Godshuis
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-1986  ID: 2148

Beschrijving

Het godshuis is beschermd als monument. Op 3 juni 1986 werd het godshuis samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het godshuis als volgt werd gemotiveerd: "Als godshuis bestemd voor opvang en verzorging van bejaarden, zieken en wezen, gebouwd hoofdzakelijk met baksteen door de Doornikse architect Justin Bruyenne omstreeks het midden van de 19de eeuw, in een mengstijl van neorenaissance en neoclassicisme."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000752, Dorpstraat 57: "Het Godshuis", advies KCML (1986).


Waarden

Het Godshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Godshuis

Dorpsstraat 11-57 (Sint-Laureins)
Opgericht in 1843 door juffrouw Antonia Van Damme van Sint-Laureins, die haar omvangrijk fortuin gebruikte om een hospice voor ouderlingen, een tehuis voor wezen en een hospitaal voor zieken te laten bouwen.