Beschermd monument

Klooster en college van de paters Jozefieten

Beschermd monument van 03-01-1995 tot heden
ID: 11270   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11270

Besluiten

College paters jozefieten
definitieve beschermingsbesluiten: 03-01-1995  ID: 2802

Beschrijving

Het college van de Paters Jozefieten te Melle, is beschermd als monument.Waarden

Het college van de paters Jozefieten van Melle, namelijk het hoofdgebouw met de aansluitende vleugels rond de binnenkoer en de L-vormige vleugel van de retorica-afdeling, de gloriëtte aan de Collegebaan, het herdenkingsmonument van J. Vits in de voortuin en de hoofdvleugel van de schoolboerderij met aangebouwde serre, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


als voormalige kloostersite aan de monding van de Gondebeek in de Schelde, ontstaan door de omvorming in 1428 van een hospitaal uit 1424 tot augustijnenklooster, afgeschaft in 1784 en waarvan een deel van de bak- en zandstenen kloostergebouwen uit de 15de en 17de eeuw bewaard bleven in het huidige gebouwencomplex van het college van Melle, evenals een tot de vroegere kloostertuin behorende 18de-eeuwse gloriëtte aan de steenweg;
als kostschool opgericht in 1787 in een voormalig augustijnenklooster, vanaf 1837 tot heden het internationaal vermaarde college van de paters Jozefieten van Melle, die de schoolgebouwen uitbreidden tot een interessant complex met onder meer een representatief nieuw hoofdgebouw van 1850-56 in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect L. Pavot, en met een aantal zeer specifieke lokalen en zalen die veelal hun oorspronkelijke bestemming en uitzicht behielden zoals: de collegekapel, de slaapzalen, de refter en latere turnzaal, de bibliotheek, het handels- en industriemuseum, het etnografisch museum;
als overblijfsel van de bij het college behorende vroegere boerderij met opvallende, met klooster merkwaardige lange en kwartrond gebogen serre;
als herdenkingsmonument uit 1912 stichter van het college, kanunnik beeldhouwer J. Vits.

wetenschappelijke waarde


als belangwekkend voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van een prestigieus college buiten de stad, met hoofdgebouw uit 1850-56 in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect L. Pavot, met latere uitbreidingen voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw;
omwille van de merkwaardige musea van het college met hun interessante museumvoorwerpen, namelijk het waardevolle etnografisch museum met bijzondere collectie archeologische vondsten uit Melle, de natuurhistorische collectie in het vroeger handels- en industriemuseum en de waardevolle bibliotheek.

artistieke waarde


als uniek voorbeeld van een prestigieus en stijlvol neoclassicistisch collegegebouw waarvan de bouw grotendeels plaats vond in 1850-1856 naar ontwerp van architect L. Pavot en dat een aantal zeer specifieke lokalen en zalen bevat die hun originele inrichting en decoratie grotendeels behielden: de driebeukige collegekapel van 1856 met uitgesproken en weelderige stucdecoratie in neoclassicistische stijl, de oorspronkelijke open slaapzaal met overwelfde zoldering, de zolderslaapzaal met stucdecoratie tegen de zoldering, het voormalig handels- en industriemuseum gedecoreerd in Moorse stijl met oorspronkelijke vitrinekasten, de inkom en het monumentale trappenhuis met hun muurschilderingen, de benedengang met salon en spreekkamers met stucdecoratie, de dubbele reeks slaapkamers uit de jaren 1930 in art decostijl en de L-vormige zogenaamde retoricavleugel van omstreeks 1880 met monumentale allure en stilistisch aansluitend bij het oudere hoofdgebouw;
als geslaagd voorbeeld van een gloriëtte uit het derde kwart van de 18de eeuw in rococostijl;
als fraai voorbeeld van een grote kwartronde serre met verzorgd uitgevoerd ijzerwerk;
als mooi herdenkingsmonument aan de oprichter van het college, werk van beeldhouwer J. Vits uit Melle.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Klooster en college van de paters Jozefieten

Brusselsesteenweg 459 (Melle)
Voormalige priorij van het augustijnenklooster "Onze-Lieve-Vrouw ten Hole", heden klooster en college van de paters jozefieten. In 1424 stichtte een Gents magistraat, Lodewijk van den Hole, een godshuis of hospitaal te Melle bij een lazaret tussen de Schelde,) de oude weg Gent-Aalst-Brussel en de Gondebeek.