Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112712
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112712

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met woonstalhuis, schuur en karrenhuis ten westen, bakhuis met stallingen ten oosten; opklimmend tot de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Winkel 93 (Turnhout)
Hoeve met woonstalhuis, schuur en karrenhuis ten westen, bakhuis met stallen ten oosten; opklimmend tot de 18de eeuw.