Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel de Borrekens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112733
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112733

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel de Borrekens

Lindendreef 1-5 (Vorselaar)
Waterburcht met bouwgeschiedenis opklimmend tot het einde van de 13de eeuw, met latere voorgebouwen en Franse tuin op het neerhof.