Herenhuis

Beschermd monument van 17-10-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Laureins
Deelgemeente Watervliet
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 13 (Sint-Laureins)
Alternatieve naam Kasteel Stofvelt ; Kasteel Stoffelt

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43014/106.1
  • OO002137

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Molenstraat 13, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis met ruime, gedeeltelijk omgrachte tuin met vijver, van de straat afgesloten door ijzeren hekwerk en uitgewerkte inrij en voetgangershekken tussen arduinen pijlers met pijnappelbekroning. Een tweede inrijhek bevond zich achterin de tuin aan de Calusstraat. Beschermd als monument en dorpsgezicht bij MB van 17.10.1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het 19de-eeuwse herenhuis als volgt: "Als pronkerige burgerwoning opgericht in een boerendorp halfweg de 19de eeuw, met neoclassicistische inslag, onder meer het fronton, de kroonlijst, de schouwmantels en lambriseringen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000782, Dorpskom Sint-Laureins (Watervliet) (H. van den Bossche, 1986).

Waarden

Het 19de-eeuwse herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.