Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van 17-10-1986 tot heden
ID: 11274   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11274

Besluiten

Geografisch pakket Watervliet
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1986  ID: 2227

Beschrijving

Het herenhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van het 19de-eeuwse herenhuis als volgt: "Als pronkerige burgerwoning opgericht in een boerendorp halfweg de 19de eeuw, met neoclassicistische inslag, onder meer het fronton, de kroonlijst, de schouwmantels en lambriseringen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000782, Dorpskom Sint-Laureins (Watervliet) (H. van den Bossche, 1986).


Waarden

Het 19de-eeuwse herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Molenstraat 13 (Sint-Laureins)
Herenhuis met ruime, gedeeltelijk omgrachte tuin met vijver, van de straat afgesloten door ijzeren hekwerk en uitgewerkte inrij en voetgangershekken tussen arduinen pijlers met pijnappelbekroning. Een tweede inrijhek bevond zich achterin de tuin aan de Calusstraat. Beschermd als monument en dorpsgezicht bij MB van 17.10.1986.