Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Schranshoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112749
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112749

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrij uitgestrekte, omgrachte site toegankelijk via een korte dreef; hoeve met losstaande bestanddelen waarvan de oudste delen mogelijk opklimmen tot de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schranshoeve

Nieuwstraat 49 (Vorselaar)
Vrij uitgestrekte, omgrachte site toegankelijk via een korte dreef; hoeve met losstaande bestanddelen waarvan de oudste delen mogelijk opklimmen tot de 17de eeuw.