Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112755

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande villa, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met omringende tuin, aan straatzijde afgesloten door ijzeren hek.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Riemenstraat 20 (Vorselaar)
Vrijstaande villa, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met omringende tuin, aan straatzijde afgesloten door ijzeren hek.