Stadswoning: deel met trapgevel

Beschermd monument van 20-11-1984 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sleepstraat
Locatie Sleepstraat 166 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1140.1
  • 4.01/44021/363.1
  • OO001452

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning

Sleepstraat 168, Gent (Oost-Vlaanderen)

Pand bestaande uit een diephuis met een haakse linker aanbouw gelegen aan de straat. Twee rechtertraveeën: verankerde en bepleisterde trapgevel van twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), waarschijnlijk uit 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Datering16de eeuw

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: het huis is een voorbeeld van een 16de-eeuws woonhuis met trapgevel, witstenen kruiskozijnen en gedrukte puntbogige overkragende ontlastingsbogen op consoles, met aanzet van een derde, later geplaatste doch thans weggebroken boog. De motivering van de artistieke waarde klinkt als volgt: het gebouw bezit een interieur met in stucco uitgevoerd kruisgraatgewelf en een balkenzoldering, met respectievelijk een haard in renaissance en één in gotische stijl.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000730, Sleepstraat 168: huis, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis (exterieur en interieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.