Beschermd monument

Windmolen Vinkemolen

Beschermd monument van 24-01-1944 tot heden

ID
11278
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11278

Besluiten

Houten windmolen Vinkemolen en houten windmolen Meuleken 't Dal
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1944  ID: 108

Houten windmolen de Vinkemolen
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14958

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen Vinkemolen.

De Vinkemolen uit Oosterzele werd tussen 2002 en 2003 heropgebouwd in Zwalm. Deze verplaatsing werd gemachtigd op 18 mei 2001 door de gemachtigde ambtenaar van AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen, maar het besluit van de secretaris-generaal van 24 januari 1944 tot bescherming als moment werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Oosterzele. Daarom werd dit besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.Waarden

De houten windmolen Vinkemolen is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vinkemolen

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)
De Vinkemolen is een laat 17de-eeuwse houten korenwindmolen van het type standaard met open voet, die in 2002-2003 op zijn huidige plaats maalvaardig werd heropgebouwd.