Windmolen Vinkemolen

Beschermd monument van 24-01-1944 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Oosterzele
Straat Geraardsbergse steenweg
Locatie Geraardsbergse steenweg zonder nummer (Oosterzele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44052/138.1
  • OO003314

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Vinkemolen

Franskouter zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Houten windmolen uit de 2de helft van de 17de eeuw, in november 1983 waait de molen omver, in 2002-2003 werd de molen op zijn huidige plaats volledig terug maalvaardig opgebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De houten windmolen werd beschermd in Oosterzele en werd later overgeplaatst naar Zwalm zonder verplaatsingsbesluit.

Waarden

De houten windmolen genaamd Vinkemolen is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.