Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie Het Hof met parkbos

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112792

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De voormalige pastorie Het Hof, met omwald domein en aansluitend parkbos, is een site met een oude geschiedenis.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Het Hof met parkbos

Hofeinde 136 (Vosselaar)
De voormalige pastorie Het Hof, met omwald domein en aansluitend parkbos, is een site met een oude geschiedenis.