Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Thomas

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112795
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112795

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Moderne woning, sterk geometrisch volumespel gedomineerd door gebogen muurvlakken, gebouwd in 1973 naar ontwerp van P. Neefs.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Thomas

Karel Druytslaan 4 (Vosselaar)
Moderne woning, sterk geometrisch volumespel gedomineerd door gebogen muurvlakken, gebouwd in 1973 naar ontwerp van P. Neefs.