Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bedrijfsgebouwen van Agfa Gevaert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112809
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112809

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Afdeling van Agfa Gevaert N.V. met een gebouwencomplex uit diverse perioden van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bedrijfsgebouwen van Agfa Gevaert

August Cannaertsstraat 125 (Westerlo)
Afdeling van Agfa Gevaert N.V. met een gebouwencomplex uit diverse perioden van de 20ste eeuw.