Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 11282   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11282

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Laureins
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4401

Beschrijving

Het oorlogsmonument ter herdenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te Sint-Laureins, is beschermd als monument.


Waarden

Op basis van de overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins werd een selectie gemaakt van het waardevol erfgoed dat van algemeen belang is vanwege de historische, artistieke, industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde. De goed bewaarde en relevante materiële getuigen van het bouwkundig en cultuurhistorisch erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins die beschermenswaard zijn, hebben hun waardevol karakter behouden, doch worden nog slechts zelden aangetroffen. Het waardevol onroerend erfgoed is vrij divers en omvat niet alleen architecturale monumenten maar ook klein historisch erfgoed, die in de cultuurhistorische evolutie van de gemeente een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij vormen representatieve voorbeelden van het nog bestaand cultureel erfgoed in de landelijke omgeving van het krekengebied.

Oorlogsgedenkteken met omringend hekwerk, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het oorlogsgedenkteken is een typisch voorbeeld van herdenkingsteken, opgedragen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het werd onthuld in 1920 kort na de officiële opdracht (1919) aan de gemeenten om gedenktekens op te richten. Als herdenkingsteken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, is het een getuige van één der markantste historische gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Het hardstenen herdenkingsteken, op de sokkel gesigneerd "J. De Visscher, Eekloo", gekend als steenkapper van funeraire monumenten, is door zijn symboliek en verwijzen naar lijden, dood en overwinning, representatief voor de oorlogsgedenktekens.
Het bewaard fraai ijzeren hekwerk rondom is een mooi voorbeeld van ambachtelijke vaardigheid en maakt samen met de imposante vrijheidsboom die het monument beschaduwt en het ernaast gelegen gemeentehuis deel uit van de begin 20ste-eeuwse dorpskern van Sint-Laureins.

historische waarde

Het oorlogsgedenkteken is een typisch voorbeeld van herdenkingsteken, opgedragen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het werd onthuld in 1920 kort na de officiële opdracht (1919) aan de gemeenten om gedenktekens op te richten. Als herdenkingsteken voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, is het een getuige van één der markantste historische gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Het hardstenen herdenkingsteken, op de sokkel gesigneerd "J. De Visscher, Eekloo", gekend als steenkapper van funeraire monumenten, is door zijn symboliek en verwijzen naar lijden, dood en overwinning, representatief voor de oorlogsgedenktekens.
Het bewaard fraai ijzeren hekwerk rondom is een mooi voorbeeld van ambachtelijke vaardigheid en maakt samen met de imposante vrijheidsboom die het monument beschaduwt en het ernaast gelegen gemeentehuis deel uit van de begin 20ste-eeuwse dorpskern van Sint-Laureins.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Laureins)
Het hardstenen oorlogsgedenkteken, op de sokkel gesigneerd: "J. De Visscher/ Eekloo" werd volgens een inscriptie op de achterzijde: "Opgericht met giften der ingezetenen/ 26 september 1920".