Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Beddermolen en molenaarshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112867
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112867

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Achterin gelegen site van molen op molenberg en molenhuis met aanhorigheden, gelegen in het landbouwgebied ten oosten van de dorpskom en ten zuiden van een recente woonwijk.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Beddermolen met molenaarswoning

Molenwijk 72-74 (Westerlo)
De Beddermolen is een Kempische houten korenwindmolen van het type standaard met open voet, die opgericht werd in 1723 na het afbranden van de bestaande standaardmolen. De bijhorende staande wip, molenaarswoning met erf, schuur, losstaand bakhuis, wegenis en weiland zijn vrijwel onveranderd sinds begin 18de eeuw.