Beschermd monument

Windmolen Westmolen

Beschermd monument van 15-12-1982 tot heden
ID: 11288   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11288

Besluiten

Houten windmolen
verplaatsingsbesluiten: 15-12-1982  ID: 10993

Beschrijving

De houten windmolen werd beschermd als monument bij besluit van de secretaris-generaal op 4 april 1944 te Houthave (Zuienkerke). Op 11 januari 1963 werd bij koninklijk besluit de toelating gegeven om de windmolen te verplaatsen naar Klemskerke (De Haan), maar de windmolen werd niet verplaatst en bleef op zijn oude locatie in Houthave staan. De windmolen werd uiteindelijk verplaatst naar Wannegem-Lede (Kruishoutem) bij besluit van de Vlaamse executieve op 15 december 1982.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Westmolen

Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)
Houten standaardmolen ingeplant aan de westrand van de Noordkouter. Vroegere molen in bezit van de heerlijkheid van Heuverhuus, reeds vermeld in pachtcontract van 1425 en penningkohieren van 1571. Werkzaam tot 1936.