Beschermd monument

Windmolen Westmolen

Beschermd monument van 15-12-1982 tot heden

ID: 11288   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11288

Besluiten

Houten windmolen
verplaatsingsbesluiten: 15-12-1982  ID: 10993

Houten windmolen de Westmolen
voorlopige wijzigingsbesluiten: 22-12-2020  ID: 14957

Beschrijving

Deze bescherming betreft de houten windmolen Westmolen.

De Westmolen uit Zuienkerke werd tussen 1981 en 1987 heropgebouwd in Kruisem. Deze verplaatsing werd gemachtigd op 15 december 1982 bij besluit van de Vlaamse Executieve, maar het besluit van de secretaris-generaal van 14 april 1944 tot bescherming als moment werd niet gewijzigd en bevatte nog steeds de gegevens van de locatie in Zuienkerke. Daarom werd dit besluit bij ministerieel besluit van 22 december 2020 voorlopig gewijzigd. De aanpassing van de locatie in het beschermingsbesluit na de verplaatsing was vereist omwille van de rechtszekerheid.Waarden

De houten windmolen Westmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Westmolen

Huisepontweg zonder nummer (Kruisem)
De staakmolen met open voet, genaamd Westmolen werd in 1981-1987 heropgericht en gerestaureerd in Kruisem, in de deelgemeente Wannegem-Lede langs de Huisepontweg. De molen staat er op een hoge molenberg op een heuvelrug, grotendeels omringd door een wijds landschap. De molen kreeg ook de naam van Schietsjampettermolen na een incident in 1981. Andere alternatieve namen zijn 'Grote Molen' of 'molen van Wannegem', de naam van de molen die oorspronkelijk op dezelfde locatie in Wannegem stond.