Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112884
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112884

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer (Westerlo)
Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.