Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Oevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112888
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Arduinen door taxushaag omgeven gedenkzuil voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Oevel

Sint-Michielsplein zonder nummer (Westerlo)
Arduinen door taxushaag omgeven gedenkzuil voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.