Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de norbertijnen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 112889   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112889

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dit gebouw in de klassieke Franse stijl werd in 1757 opgericht, van 1964 tot 1977 gemeentehuis, sinds 1979 heemkundig streekmuseum.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de norbertijnen

Sint-Michielsstraat 2 (Westerlo)
Dit gebouw in de klassieke Franse stijl werd in 1757 opgericht, van 1964 tot 1977 gemeentehuis, sinds 1979 heemkundig streekmuseum.