Klooster van Deynze: zuid- en westvleugel

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Antonius Triestlaan
Locatie Antonius Triestlaan 12 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1367.1
  • 4.01/44021/365.1
  • OO001318

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klooster van Deynze

Antonius Triestlaan 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig Klooster van Deynze, thans Militair Hospitaal. Ook klooster van Sint-Margaretha (in Bethlehem). Stichting van een refugiehuis van het Begijnhof van Deinze bij de Sint-Martinuskerk in Ekkergem in 1477. Uitbreiding in 1503 en 1520. Na vernietiging van het moederklooster in 1584, tot zelfstandig klooster verheven.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De zuid- en westvleugel van het voormalige klooster van Deynze, later in gebruik als militair hospitaal, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voormalig refugiehuis van het begijnhof van Deinze uit het laatste kwart van de 15de eeuw, in het eerste kwart van de 16de eeuw uitgebreid en in het laatste kwart van de 16de eeuw tot zelfstandig klooster verheven, waarna begin en eerste kwart van de 17de eeuw respectievelijk, kapel en nieuw kloosterpand werden gebouwd. De motivering van de architectuurhistorische waarde klinkt als volgt: als voorbeeld van een 17de-eeuws kloostergebouw in traditionele baksteenstijl, met 19de-eeuwse aanpassing, met onderkelderde zuidvleugel en de restanten van de oude kloostergang bij de oostvleugel; het geheel met sporen van spitsboogarcaden. De artistieke waarde van het interieur wordt als volgt gemotiveerd: met gedrukte gewelven op zandstenen gordelbogen, verder onder meer barokke ingangsdeuren in het oostpand en cartouches met jaartallen 1611 en 1624 in het zuid-westpand.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000749, Klooster van Deynze, advies KCML (1986).

Waarden

De zuid- en westvleugel van het voormalig klooster van Deynze, thans Militair Hospitaal, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.