Beschermd monument

Tiendenpaal

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

ID: 11292   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11292

Besluiten

Geografisch pakket Sint-Laureins
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4401

Beschrijving

De tiendenpaal in de Sint-Margrietestraat te Sint-Margriete, is beschermd als monument.Waarden

Op basis van de overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins werd een selectie gemaakt van het waardevol erfgoed dat van algemeen belang is vanwege de historische, artistieke, industrieel-archeologische en sociaal-culturele waarde. De goed bewaarde en relevante materiële getuigen van het bouwkundig en cultuurhistorisch erfgoed van de fusiegemeente Sint-Laureins die beschermenswaard zijn, hebben hun waardevol karakter behouden, doch worden nog slechts zelden aangetroffen. Het waardevol onroerend erfgoed is vrij divers en omvat niet alleen architecturale monumenten maar ook klein historisch erfgoed, die in de cultuurhistorische evolutie van de gemeente een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij vormen representatieve voorbeelden van het nog bestaand cultureel erfgoed in de landelijke omgeving van het krekengebied.

Tiendenpaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De tiendenpalen zijn belangrijk als tastbare getuigen van het vroeger tiendenrecht. De bewaarde grenspalen werden door de Gentse Sint-Baafsabdij of het kapittel, de Sint-Pietersabdij en het kapittel van Doornik geplaatst op de grenslijn van de tiendengebieden in de polderstreek, die reeds uitgestippeld werd in 1244. Het betreft een hardstenen grenspaal uit één stuk, geplaatst in 1482, en twee zandstenen palen met kubusvormig kopstuk voorzien van inscripties verwijzend naar het Sint-Baafskapittel en het kapittel van Doornik, geplaatst in 1654 na de indijking van de Generale Vrije Polder.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tiendenpaal

Sint-Margrietestraat zonder nummer (Sint-Laureins)
Eén van de drie bewaarde paalstenen op de grenslijn van de tiendrechten van de Sint-Baafsabdij en van het kapittel van Doornik op het vroegere grondgebied van Sint-Margriete.