Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster Sancta Maria

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112935

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huidige klooster van 1966-1968 naar ontwerp van architect J. Evrard, met bewaarde neoclassicistische kapel van 1853; in 1894 verfraaid met kleurige glas-in-loodramen.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster Sancta Maria

August Van Landeghemstraat 115, 115A (Willebroek)
Huidige klooster van 1966-1968 naar ontwerp van architect J. Evrard, met bewaarde neoclassicistische kapel van 1853; in 1894 verfraaid met kleurige glas-in-loodramen.