Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiehuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112947
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112947

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dubbelhuis in eclectische stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiehuis

Beekstraat 29 (Willebroek)
Dubbelhuis in eclectische stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw.