Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landarbeiderswoning met tuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 24-09-1996 tot heden

ID
11295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11295

Besluiten

Arbeiderswoning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3105

Beschrijving

De 19de-eeuwse arbeiderswoning met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Arbeidershuisje met onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:
omwille van het beeldbepalend karakter dat de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landarbeiderswoning met tuin

Hoogstraat 8 (Alveringem)
Het betreft een gaaf bewaard 19de-eeuws landarbeidershuisje op een klein erf met moestuin. Woning met één bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse pannen en hanggoot; drie traveeën met aansluitende staltravee en latrine onder lessenaarsdak.