Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Duitse bunker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 112954   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112954

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel van de 'Südabschnitt'.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Duitse bunker

Brandstraat zonder nummer (Willebroek)
Duitse bunker uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken als onderdeel van de 'Südabschnitt'.