Beschermd monument

Landarbeiderswoning

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden
ID: 11296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11296

Besluiten

Arbeiderswoning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3105

Beschrijving

De 19de-eeuwse arbeiderswoning te Alveringem, is beschermd als monument.Waarden

Landarbeidershuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

zijnde een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van de 19de-eeuwse huisvesting van landarbeiders.

historische waarde

zijnde een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van de 19de-eeuwse huisvesting van landarbeiders.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landarbeiderswoning met tuin

Hoogstraat 8 (Alveringem)
Het betreft een gaaf bewaard 19de-eeuws landarbeidershuisje op een klein erf met moestuin. Woning met één bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse pannen en hanggoot; drie traveeën met aansluitende staltravee en latrine onder lessenaarsdak.