Klooster van Deynze met binnenkoeren

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Antonius Triestlaan
Locatie Antonius Triestlaan 12 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44021/129.1
  • 4.02/44021/215.1
  • DO000749
  • OO001319

Is de omvattende bescherming van

Klooster van Deynze

Antonius Triestlaan 12, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig Klooster van Deynze, thans Militair Hospitaal. Ook klooster van Sint-Margaretha (in Bethlehem). Stichting van een refugiehuis van het Begijnhof van Deinze bij de Sint-Martinuskerk in Ekkergem in 1477. Uitbreiding in 1503 en 1520. Na vernietiging van het moederklooster in 1584, tot zelfstandig klooster verheven.

Kloostergebouw in neobarok

Ekkergemstraat 207, Gent (Oost-Vlaanderen)

Neobarok gebouw uit eerste helft 20ste eeuw, op deuromlijsting voorzien van inscripties "Anno 1504" (de stichtingsdatum van het klooster van Deynze) en "Anno 1937" (bouwdatum van het huidige gebouw).

Beschrijving

De bescherming omvat de gebouwen van het voormalige klooster van Deynze, later in gebruik als Militair Hospitaal, met inbegrip van de oorspronkelijke gesloten binnenkoeren en de binnenkoer bij de oostvleugels.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van de bescherming als volgt werd gemotiveerd: als laat voorbeeld van neobarokke architectuur uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. De motivering van de historische waarde klinkt als volgt: als gebouw dat oorspronkelijk tot het 16de-eeuwse klooster heeft behoord.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000749, Klooster van Deynze, advies KCML (1986).

Waarden

De oorspronkelijke gesloten binnenkoeren en de binnenkoer bij de oostvleugels van het Militair Hospitaal zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.