Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Vleug

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112990
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112990

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een 18de-eeuwse hoeve met oudere oorsprong, heden leegstaande gebouwen, op het gewestplan aangeduid als industriezone.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Vleug

Heindonksesteenweg 119 (Willebroek)
Een 18de-eeuwse hoeve met oudere oorsprong, heden leegstaande gebouwen, op het gewestplan aangeduid als industriezone.