Hoeve Steendam: schuur

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Alveringem
Straat Steendamstraat
Locatie Steendamstraat 7 (Alveringem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38002/333.1
  • OW001519

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Steendam

Steendamstraat 7, Alveringem (West-Vlaanderen)

De hoeve is een interessante getuige van het agrarisch bedrijf van voor de doorgedreven mechanisatie, waar de dwarsschuur fungeerde als essentieel nutsgebouw met een drieledige functie: als dorsvloer, schuur en wagenhuis.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vroeg 19de-eeuwse schuur van hoeve Steendam te Alveringem, is beschermd als monument.

Waarden

Schuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft een interessante getuige van het agrarisch bedrijf van voor de doorgedreven mechanisatie, waar de dwarsschuur fungeerde als essentieel nutsgebouw op de hoeve met een drieledige functie, met name als dorsvloer, schuur en wagenhuis. Als zijnde een gaaf bewaarde schuur vermoedelijk daterend uit het begin van de 19de eeuw opgetrokken in een traditionele, en voor de streek representatieve, bouwtechniek met verwerking van streekeigen materialen, in een stijl-regelwerk met houten plankenbeschieting met gebruik van gele baksteen voor de voeting en de zijgevels.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.