Beschermd monument

Hoeve Moeshof

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 11302   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11302

Besluiten

Landelijk erfgoed en bunker in komgrondengebied van Lampernisse
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3773

Beschrijving

Hoeve Moeshof te Alveringem, is beschermd als monument.Waarden

Hoeve zogenaamd Moeshof, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zichtbepalend hoevecomplex in kern opklimmend tot de 18de eeuw met een dwarsschuur gedateerd van 1825 zie jaarsteen. Het geheel wordt getypeerd door de voor de streek zeldzaam voorkomende gesloten opstelling van de gaaf bewaarde volumes opgetrokken uit streekeigen baksteen onder pannen zadeldaken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Moeshof

Steendamstraat 6 (Alveringem)
Semi-gesloten hoeve met U-vormig opstelling van schuur en stallingen rondom begraasd erf; grote vaalt en voormalige rosmolen ten noordwesten van laatst genoemde. Grote witgekalkte volumes van verankerde bakstenen onder pannen zadeldaken. Zichtbepalend, voor de streek eerder zeldzaam hoevetype.