Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument Louis De Naeyer

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113022
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113022

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Plantsoen met monument Louis De Naeyer van 1905, door beeldhouwer T. Vinçotte, sokkel gesigneerd G. Maukels.Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument Louis De Naeyer

Mechelsesteenweg zonder nummer (Willebroek)
Plantsoen met monument Louis De Naeyer van 1905, door beeldhouwer T. Vinçotte, sokkel gesigneerd G. Maukels.