Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij Sint-Nikolaas met ast en mouterij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113046
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113046

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Rest van de 19de-eeuwse brouwerij, van 1973 tot 1987 brouwerijmuseum zogenaamd De Schouwpijp met tentoonstellingsruimte, gelegen in een ommuurde tuin.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij Sint-Nikolaas met ast en mouterij

Stationsstraat 1 (Willebroek)
Rest van de 19de-eeuwse brouwerij, van 1973 tot 1987 brouwerijmuseum zogenaamd De Schouwpijp met tentoonstellingsruimte, gelegen in een ommuurde tuin.