Beschermd monument

Hof de Fockewerve

Beschermd monument van 20-11-2001 tot heden
ID: 11305   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11305

Besluiten

Landelijk erfgoed en bunker in komgrondengebied van Lampernisse
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-2001  ID: 3773

Beschrijving

De buitenste omwalling, omwalde terp met driedelige boogbrug en schuur van hoeve De Grote Fockewerve, zijn beschermd als monument.


Waarden

Delen van de hoeve De Grote Fockewerve namelijk de buitenste omwalling, de omwalde terp met de drieledige boogbrug en de schuur, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het betreft interessante getuigen van historische verwevenheid van de hoeve Grote Fockewerve en regio met de Veurnse Sint-Niklaasabdij :
Als zijnde sinds de 12de eeuw het voormalige uithof van de Norbertijnen, die uitgestrekte landerijen in het gebied bezaten en aldus nauw betrokken waren bij de ontginning ervan;
Als zijnde een archeologische site - de omwalde terp - waarop in de loop van de 17de eeuw een landhuis met kapel werd opgetrokken dat fungeerde als buitenplaats voor de Veurnse paters;
De monumentale dwarsschuur opgetrokken in streekeigen gele baksteen, en gedateerd 1641 door middel van muurankers met een verwijzing naar de bouwheer Paul de GomiƩcourt, vormt een tastbare getuige van het belang en de uitstraling van de abdij hoeve voor de regio.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof de Fockewerve

Noord-Ossenaarstraat 3 (Alveringem)
Grootse, meerledige hoeve, in het zuiden en het westen. Omgeven van een met bomen omzoomde sloot, midden weilanden. Ten oosten, omwalde, met knotwilgen omkranste terp, waarop eens het verblijf van de religieuzen, bereikbaar via bakstenen, verankerde, tweeledige boogbrug.