Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Brouwerij De Ster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113056
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113056

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige brouwerij, opgericht in 1810. Resterende gebouwen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, momenteel opgenomen in een herwaarderingsgebied.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Brouwerij De Ster

Torenstraat 4 (Willebroek)
Voormalige brouwerij, opgericht in 1810. Resterende gebouwen uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, momenteel opgenomen in een herwaarderingsgebied.