Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113058
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113058

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pastorie met ommuurd voortuintje, van circa 1900, gelegen ten zuiden van de kerk.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie

Volksstraat 57 (Willebroek)
Pastorie met ommuurd voortuintje, van circa 1900, gelegen ten zuiden van de kerk.