Beschermd monument

Brouwerij-mouterij De Snoek

Beschermd monument van 31-05-1991 tot heden

ID: 11307   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11307

Besluiten

Brouwerij-mouterij De Snoek met brouwerswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 31-05-1991  ID: 2381

Beschrijving

De 19de-eeuwse brouwerij-mouterij De Snoek te Alveringem, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “als uitstekend bewaard voorbeeld van een brouwerij-mouterij complex uit 1871 waarin alle oorspronkelijke materiaal bewaard is gebleven.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000545, Brouwerij-mouterij De Snoek (S.N., 1991).


Waarden

Brouwerij-mouterij De Snoek met brouwerswoning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij-mouterij De Snoek

Fortem 39-40 (Alveringem)
Brouwerij, bestaande uit een imposant, grootschalig herenhuis met links en rechts zijvleugel, een gekasseid binnenplein en achterliggende industriële gebouwen. Zichtbepalend vanaf Fortembrug.