Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Nuytemans

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 113091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113091

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 18de en de 19de eeuw, omringd door weiden en kleine boomgaard aan zuid- en westzijde.


Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Nuytemans

Achterstraatje 5 (Wuustwezel)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 18de en de 19de eeuw, omringd door weiden en kleine boomgaard aan zuid- en westzijde.