Beschermd monument

Windmolen Brouckmolen

Beschermd monument van 14-04-1944 tot heden
ID: 11312   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11312

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 14-04-1944  ID: 124

Beschrijving

De stenen windmolen Brouckmolen te Beveren, is beschermd als monument.


Waarden

De stenen windmolen genaamd Broeckmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Brouckmolen

Lindestraat 13 (Alveringem)
Gelegen op lichte glooiing naar IJzervlakte toe. Witgekalkte bakstenen windmolen van het type grondzeiler; gebouwd in 1872 ter vervanging van een houten staakmolen door storm vernield. Hersteld in 1966 door gebroeders Peel (Gistel) naar ontwerp van architect M. Braet (Brugge).